Vuorovaikutuspassi on väline, jolla varmistetaan, että tieto yksilöllisistä tarpeista ja toiveista tavoittaa henkilön kanssa toimivat ihmiset. Passi on digitaalinen, joten sitä pystyy käyttämään millä tahansa laitteella; älypuhelimella, tabletilla, IPadillä tai tietokoneella. Sen muokkaaminen ja käyttäminen arjessa on myös helppoa, sillä se toimii nettiselaimen kautta.

Vuorovaikutuspassin sisältö

Passiin kerätään tietoa henkilöltä, henkilön läheisiltä sekä hänen kanssaan toimivilta ihmisiltä. Arkeen liittyvistä asioista voi kertoa tekstin, kuvien tai videoiden avulla, esimerkiksi seuraavan sisältörungon avulla: 

  • Tärkeää tietoa: arkeen ja arjessa toimimiseen liittyviä tärkeitä asioita
  • Tue minua näin: henkilön ajatuksia hoitonsa suhteen sekä tieto henkilön tarvitsemasta tuesta, esimerkiksi liikkumisessa tai asioimisessa
  • Minulle tärkeät ihmiset: tietoa henkilön arjessa olevista henkilöistä, perhe, läheiset, terapiat yms.
  • Tulevaisuuden toiveet: tästä haaveilen, tätä toivon
  • Tästä pidän: mitä henkilö mielellään tekee, mistä asioista hän pitää ja mitkä tuottavat henkilölle iloa
  • Tästä en pidä: asioita tai tekemistä, joista henkilö ei pidä ja jotka on hyvä tietää hänen kanssaan toimiessa
  • Näin kommunikoin: tieto henkilön kommuniointikeinoista ja siitä, miten häntä tuetaan kommunikoinnissa
  • Kommunikointi ja vuorovaikutus: mitä asioita on hyvä ottaa huomioon vuorovaikutustilanteessa henkilön kanssa, tuki vuorovaikutustilanteessa
  • Minun kontaktit: henkilölle tärkeät ihmiset, kenelle henkilön hoidosta saa antaa tietoa, keneen henkilö voi ottaa esim. video- tai puhelinyhteyden
  • Viestit: kuvia, viestejä ja videoita henkilön arjesta hänen läheisille sekä läheisiltä henkilölle