Tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen

Digitaalinen vuorovaikutuspassi on tarkoitettu lapsille, nuorille, aikuisille tai muistisairaille sekä ihmisille, jotka tarvitsevat tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuspassi on rakennuttu nettiselaimeen, jolloin sitä voi katsoa, esitellä ja muokata millä digitaalisella laitteella tahansa.

Lapsen vuorovaikutuspassi

Vuorovaikutuspassilla tuetaan lapsen, päiväkotihenkilökunnan ja perheen välistä yhteistyötä.

Vuorovaikutuspassissa tuodaan esille ajankohtaista, tämänhetkistä tietoa lapsen arjesta, kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta. Hänen mielenkiinnon kohteista, tärkeistä henkilöistä ja arjen tapahtumista.

Vuorovaikutuspassissa tuodaan asioita esille tekstin, kuvien ja videoiden kautta. Tietoa lisätään sähköisesti, jolloin tärkeät tiedot ja arjessa tapahtuvat muutokset välittyvät nopeasti.

Nuoren vuorovaikutuspassi

Vuorovaikutuspassilla tuetaan nuoren sekä hänen kanssaan toimivien henkilöiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Vuorovaikutuspassissa tuodaan esille ajankohtaista, tämänhetkistä tietoa nuoren arjesta, kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta. Hänen mielenkiinnon kohteista, tärkeistä henkilöistä ja arjen tapahtumista.

Passi tukee henkilön itsenäistymistä, sillä henkilö voi passin avulla kertoa itse itselleen tärkeistä asioista. Passi tukee myös henkilön itsemäärämisoikeutta, sillä hän voi itse päättää mistä asioista hän haluaa kertoa ja mitä asioita hän pitää tärkeänä omassa elämässään.

Vuorovaikutuspassissa tuodaan asioita esille tekstin, kuvien ja videoiden kautta. Tietoa lisätään sähköisesti, jolloin tärkeät tiedot ja arjessa tapahtuvat muutokset välittyvät nopeasti.

Aikuisen vuorovaikutuspassi

Vuorovaikutuspassilla tuetaan aikuisen sekä hänen kanssaan toimivien henkilöiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Vuorovaikutuspassissa tuodaan esille ajankohtaista, tämänhetkistä tietoa henkilön arjesta, kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta. Hänen mielenkiinnon kohteista, tärkeistä henkilöistä ja arjen tapahtumista.

Vuorovaikutuspassissa tuodaan asioita esille tekstin, kuvien ja videoiden kautta. Tietoa lisätään sähköisesti, jolloin tärkeät tiedot ja arjessa tapahtuvat muutokset välittyvät nopeasti.

Seniorin vuorovaikutuspassi

Vuorovaikutuspassi on kuin henkilökohtainen profiilisivu, jossa tuodaan esille asioita sekä menneestä, tämän hetken tilanteesta, että tulevaisuuden haaveista ja toiveista.

Passin tarkoituksena on tukea henkilön, hänen läheisten sekä työntekijöiden välistä tiedonkulkua arjen toimivuuden, mielekkyyden sekä yksilöllisyyden huomioimisen kannalta tärkeissä asioissa.

Vuorovaikutuspassin avulla henkilökunnan perehdytys asiakkaan elämään sujuu nopeasti ja monipuolisesti, sillä passissa tuodaan asiakkaan elämään liittyviä asioita esille tekstin, kuvien ja videoiden avulla. Kuvat ja videot tukevat myös asiakasta kommunikoinnissa ja vuorovaiktustilanteessa.