Vilon Tarina

Idea Vilo-vuorovaikutuspassiin syntyi keväällä 2020.

”Emme päässeet tapaamaan mummoani palvelukotiin koronarajoitusten takia. Koska emme tienneet kuinka pitkään rajoitukset kestäisivät, tein mummolleni oman nettisivun, johon lisäsimme lähisukulaisten kanssa videoita ja kuvia mummon lasten, lastenlasten sekä lastenlastenlasten arjesta. Mummollani ei ollut älypuhelinta, mutta hänellä oli tietokone, josta hän pystyi katsomaan kuvia ja videoita, sekä lukemaan tekstejä. Tästä sivustosta tuli nopeasti tärkeä meidän suvulle.”

Näin kertoo Kommunikaatio ILOn yrittäjä Henna Sillanpää.

Arkeen liittyvän tiedon välittäminen oli ensimmäinen asia, jota vuorovaikutuspassin avulla välitettiin. Kuvia ja videoita siitä, mitä arkeen liittyy ja mitä kuuluu. ” Aluksi me sukulaiset ympäri Suomea lisäsimme mummomme vuorovaikutuspassiin arjessamme tapahtuvia asioita, mutta hyvin nopeasti myös mummomme halusi alkaa lisäämään kuvia hänen arjesta ja hänelle tärkeistä asioista. ”

Ajatukset ja kokemukset, joita ensimmäinen vuorovaikutuspassi sai aikaan, lisäsi halua ja ideoita laajentaa konseptia myös muiden ihmisten käyttöön. ” Alusta, johon ensimmäinen, mummoni vuorovaikutuspassi tehtiin, ei ollut kuitenkaan sellainen, jota olisin voinut hyödyntää asiakastyössäni tai laajentaa erilaisille asiakasryhmille vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tueksi. Halusin toteuttaa oman sovelluksen, joka vastaisi sekä minun, että asiakkaiden tarpeisiin. ”

Kommunikaatio ILO toteuttaa erilaisia palveluita liittyen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen; kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta, OIVA-ohjausta, puhetta tukevien keinojen opetusta ja koulutusta, nepsy-valmennusta sekä erityisryhmille leiritoimintaa. Kaikissa Kommunikaatio ILOn palveluissa on tärkeää se, miten erilaiset tavat kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa hyväksytään ja miten tuetaan, jotta voi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Vuonna 2022 rakentui ensimmäinen protoversio Vilo-vuorovaikutuspassi -sovelluksesta Kommunikaatio ILOn yrittäjän ajatuksista ja haaveista. Vuosien 2022 ja 2023 aikana Kommunikaatio ILO sai EU:n aluekehitysrahaston yritysrahoitustukea (EAKR), jonka avulla tehtiin sovelluksesta pilottiversio. Lue lisää rakennerahaston nettisivujen julkaisusta: https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/vilo-vuorovaikutuspassi-hanke

Vilo-vuorovaikutuspassin avulla voi tehdä näkyväksi asioita, jotka liittyvät arkeen ja vuorovaikutustilanteisiin eri ihmisten välillä. Sen avulla voi tehdä näkyväksi asioita, jotka liittyvät kommunikointiin ja ilmaisuun. Siihen, että voi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Viloa voi hyödyntää myös apuvälineenä oman elämäntarinan kertomiseen.

Sovellusta voivat hyödyntää tukea tarvitsevat henkilöt, muistisairaat, ikäihmiset, heidän omaiset ja läheiset sekä työntekijät, jotka ovat tekemisissä tukea tarvitsevien kanssa.