Vuorovaikutuspassi® vs kommunikointipassi

Tässä blogitekstissä haluan nostaa esille kommunikointipassin ja vuorovaikutuspassin eroja. Mikä niissä on samaa ja miten ne eroavat toisistaan?  Yhteistä kommunikointi- ja vuorovaikutuspassilla on se, että kummassakin tuodaan esille asioita, jotka liittyvät keskusteluhetkiin sekä ilmaisun onnistumiseen. Kummassakin voidaan tuoda esille asioita, joista henkilö tykkää tai ei tykkää ja mitä henkilön arkeen kuuluu. Kommunikointi- ja vuorovaikutuspassi ovat kumpikin […]