Vuorovaikutuspassi® vs kommunikointipassi

Tässä blogitekstissä haluan nostaa esille kommunikointipassin ja vuorovaikutuspassin eroja. Mikä niissä on samaa ja miten ne eroavat toisistaan? 

Yhteistä kommunikointi- ja vuorovaikutuspassilla on se, että kummassakin tuodaan esille asioita, jotka liittyvät keskusteluhetkiin sekä ilmaisun onnistumiseen. Kummassakin voidaan tuoda esille asioita, joista henkilö tykkää tai ei tykkää ja mitä henkilön arkeen kuuluu. Kommunikointi- ja vuorovaikutuspassi ovat kumpikin välineitä, joiden avulla välitetään tietoa ilmaisun tavoista keskustelukumppaneille.

Kommunikointipassi on usein paperille tehty lomake, jossa tuodaan kommunikointiin ja arkeen liittyviä asioita tekstin avulla esille. Kommunikointipassissa keskitytään erityisesti siihen, miten henkilö ilmaisee ja miten hänelle olisi hyvä kertoa asioita, jotta hän ymmärtää ilmaisua. Ilmaiseeko henkilö hyödyntäen kuvia, tukiviittomia tai puhelaitetta? Onko keskustelu hetkissä hyvä hyödyntää piirtämistä tai muuta tukikeinoa, jotta henkilö ymmärtää ja tulee ymmärretyksi?

Vuorovaikutuspassi ® on sovellus, jossa tuodaan vuorovaikutukseen liittyviä asioita esille. Sen lisäksi, että vuorovaikutuspassissa tuodaan esille kommunikointiin ja ilmaisuun liittyviä asioita, siinä tuodaan esille myös vuorovaikutukseen ja tuen tarpeisiin liittyviä asioita. Miten vuorovaikutushetkessä ollaan, jotta tilanne voi onnistua? Mikä ympäristössä vaikuttaa siihen, että vuorovaikutuksessa on hyvä olla? Miten keskustelukumppanin toiminta vaikuttaa kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen? Miten henkilöä tuetaan eri tilanteissa, jotta ilmaiseminen voi onnistua?

Koska vuorovaikutukseen liittyvistä asioista voi olla vaikea kirjoittaa, vuorovaikutuspassissa tuodaan asioita esille tekstin lisäksi kuvien ja videoiden kautta. Näin tuen antamisen ymmärtäminen on helpompaa ja selvempää. 

Vuorovaikutuspassi ® rakennetaan valmiiseen pohjaan, johon voidaan helposti lisätä tekstiä, kuvia ja videoita. Tietojen muokkaaminen onnistuu nopeasti ja helposti sovelluksessa. Tämän lisäksi vuorovaikutuspassissa on ominaisuuksia, joiden avulla tiedon välittäminen ja vastaanottaminen tuen antajille on helppoa ja nopeaa.

Kommunikointi tapahtuu vuorovaikutuksessa. Ihmisten välistä kommunikointia ei ole ilman vuorovaikutusta. Tästä syystä on mielestäni tärkeää, että pysähdymme pohtimaan asioita, jotka vaikuttavat vuorovaikutuksen onnistumiseen. Kun vuorovaikutus onnistuu ja sujuu, kommunikointikin voi onnistua ja sujua.  

Katso Kommunikaatio ILOn youtube kanavalle tehty video liittyen blogin aiheeseen: 

Kirjoittaja

Henna Sillanpää, Kommunikaatio ILO Oy

Uusimmat Blogi­kirjoitukset

Onnistunut hetki

Mitä sinä näet yllä olevassa kuvassa? Minä näen kaksi ihmistä, jotka löysivät yhteisymmärryksen. Minä näen iloa siitä, että minä ymmärsin

Lue lisää »

Vuorovaikutushetki

Hetki, kun olemme vuorovaikutuksessa toisen kanssa voi olla lyhyt ja nopeasti ohimenevä. Se voi olla kohtaaminen kaupan kassalla tai kuulumisten

Lue lisää »