Kohti Yhdenvertaisempaa Yhteiskuntaa Vilon avulla

Kun tapaamme uuden ihmisen, ensimmäinen kohtaaminen voi herättää monenlaisia tunteita, kuten jännitystä, ahdistusta, innostusta tai neutraaleja tuntemuksia. Näiden tunteiden sävy voi vaihdella yksilöittäin ja tilanteiden mukaan. Joillekin saattaa herätä toiveikkuutta siitä, että asiat sujuvat hyvin ja saattavat kokea kohtaamisen erityisen merkityksellisenä. Kuitenkin henkilölle, joka kohtaa maailman esteiden kanssa, saattaa kohtaaminen uuden ihmisen kanssa olla vieläkin tunteikkaampaa ja tuntua haasteelliselle. 

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tässä keskeisessä roolissa. Ne varmistavat, että viestintä ja tiedon saanti ovat mahdollisia kaikille riippumatta fyysisistä tai kognitiivisista kyvyistä. Tällainen saavutettavuus takaa, että kaikki voivat osallistua ja saada tarvitsemansa tiedon ja tuen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. (THL 2023.)

Kielellinen saavutettavuus varmistaa, että kaikki voivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi, oli tausta mikä tahansa. Se on tärkeää esimerkiksi terveyspalveluissa, viestinnässä ja vuorovaikutustilanteissa. Tavoitteena on, että kaikki voivat osallistua yhteiskuntaan ja saada tarvitsemansa palvelut selkeällä kielellä. Tämä auttaa erityisesti niitä, joilla on kommunikaation kanssa haasteita tai kuuluvat kielivähemmistöihin. (Gavrilov 2021.)

EU:n esteettömyysdirektiivi vaatii viranomaisia ja yrityksiä tarjoamaan esteettömiä palveluita, mukaan lukien digitaaliset palvelut kuten verkkosivustot ja mobiilisovellukset. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki voivat osallistua yhteiskuntaan ja hyödyntää sen tarjoamia palveluita. Vilo-vuorovaikutuspassi on esimerkki sovelluksesta, joka yrittää edistää inklusiivisuutta, joka tukee esteettömyyttä ja kielellistä saavutettavuutta, sekä loistava esimerkki siitä, miten teknologiaa voi hyödyntää tukemaan näitä pyrkimyksiä.

Kommunikaatio Ilo Oy:n luoma Vilo-vuorovaikutuspassi on erityisen hyödyllinen esimerkiksi uusiin ihmisiin tutustuttaessa. Passiin voidaan kerätä tietoa käyttäjän tuen tarpeista ja kommunikointitavoista, mikä helpottaa vuorovaikutusta ja tuen tarpeiden ymmärtämistä. Sen avulla käyttäjät voivat kertoa, miten he haluavat tulla ymmärretyiksi ja mitä tukea he tarvitsevat arjessaan. Kuvien ja videoiden avulla käyttäjä voi myös ilmaista itseään ja mieltymyksiään vaihtoehtoisella tavalla. Sovellus on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja se toimii millä tahansa laitteella, mikä lisää sen käyttömahdollisuuksia eri tilanteissa.

”Syksyllä aloittaa uusi opettaja, jolle Vilon avulla on helppo kertoa oppilaan arjesta, samoin kaikille muille uusille ihmiselle, jotka tulevat käyttäjän arkeen – Vilon avulla perheen on helpompi luottaa siihen, että tärkeät tiedot tulevat uuden tahon tietoon. – asiakaspalaute”

”Elämäni ei ole arjessa niin rajoittavaa. Passin avulla on voinut itsenäisemmin toimia kommunikoinnissa ja itseni ilmaisussa. – asiakaspalaute”

Jos haluat oppia lisää Vilo-vuorovaikutuspassin käytöstä, osallistu maksuttomaan koulutukseen, joka järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 klo. 17.00–18.30. Koulutuksessa opit passin käyttötarkoitukset, aloittamisen, muokkaamisen ja tiedon välittämisen sen avulla. Tule mukaan rakentamaan yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa!

Osallistu koulutukseen: https://vuorovaikutuspassi.fi/koulutus/ 

Kommunikaatio ILO:ssa pyrimme kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua täysivaltaisesti. Olemme mukana kolmen finalistin joukossa Nordean Vuoden erityinen yrittäjä -kilpailussa. Panostamme esteettömyyden ja kielellisen saavutettavuuden edistämiseen liiketoiminnassa, ja että tällaisille pyrkimyksille annetaan tunnustusta, on ihan huippu juttu! 

Kilpailusta tiedotettiin Nordean sivuilla: https://www.nordea.com/fi/media/2024-05-03/vuoden-erityinen-yrittaja-kilpailun-kolme-finalistia-valittu-mukaan-haki-yli-30-yritysta 


Heidi Kortelainen,

Kommunikaatio ILO Oy


Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023. Esteettömyys ja saavutettavuus. Viitattu 06.05.2024. 

https://thl.fi/julkaisut/kasikirjat/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus 

Gavrilov, Tanja 2021. Mikä ihmeen kielellinen saavutettavuus? Blogikirjoitus 21.05.2021. https://ydinasia.humak.fi/blogit/mika-ihmeen-kielellinen-saavutettavuus/

Uusimmat Blogi­kirjoitukset

Onnistunut hetki

Mitä sinä näet yllä olevassa kuvassa? Minä näen kaksi ihmistä, jotka löysivät yhteisymmärryksen. Minä näen iloa siitä, että minä ymmärsin

Lue lisää »

Vuorovaikutushetki

Hetki, kun olemme vuorovaikutuksessa toisen kanssa voi olla lyhyt ja nopeasti ohimenevä. Se voi olla kohtaaminen kaupan kassalla tai kuulumisten

Lue lisää »