Kommunikaatio ILOlle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Kokkolassa toimivalle Kommunikaatio ILOlle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Tämä on myönnetty kommunikaatio-opetus ja ohjauspalveluille, jotka sisältävät puhetta tukevien keinojen sekä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemisen koulutuksen, opetuksen ja ohjauksen perheille, yksityisille henkilöille sekä työyhteisöille.

 

Yrityksen Perustaminen 2016 

Henna Sillanpää, Kommunikaatio ILOn yrittäjä, valmistui puhevammaisten tulkiksi kesällä 2016. Koska Kokkolassa ei ollut työpaikkaa, jossa Sillanpää olisi voinut toimia uudessa ammatissaan opettaen puhetta tukevia keinoja, hän päätti perustaa oman yrityksen. Sillanpää ei antanut alueen työpaikka mahdollisuuksien estää itseään: 

”Sain kuulla alan ammattilaisilta, että Keski-Pohjanmaan alueella ei olisi tarpeeksi töitä, jotta voisin työllistää itseni kommunikaatio-ohjaajana, mutta en uskonut sitä. Minulla oli halu tukea puhevammaisia, heidän perheitä sekä työntekijöitä, joten päätin lähteä rakentamaan itselleni sitä työtä, mistä haaveilin.” Sillanpää kertoo.

 Kommunikaatio ILOn ensimmäiset palvelut olivat kommunikaatiomenetelmien toiminnallinen ohjaus sekä erityislasten ja-nuorten leiritoiminta. Vähitellen palvelut laajenivat ja mukaan tuli kommunikaatio-opetukset ja -ohjaukset, OIVA-ohjauspalvelut, kommunikointimenetelmien ensiohjaukset, työyhteisöjen koulutukset, puhetta tukevien keinojen verkkokurssit sekä neuropsykiatrinen valmennus. Vuonna 2023 yritys lanseerasi Vilo-vuorovaikutuspassi -sovelluksen.    

Avainlippu-tunnuksen merkitys

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on, että palvelu on tuotettu Suomessa. Kommunikaatio ILO työllistää tällä hetkellä yrittäjän lisäksi kolme osa-aikaista työntekijää.  

Kotimaisuus ja vastuullisuus on meille Kommunikaatio ILOssa tärkeitä. Palveluiden kautta nousee erityisesti esille sosiaalinen vastuullisuus, sillä meidän palveluiden tarkoituksena on rakentaa yhteiskunnasta yhdenvertaisempaa huomioimalla kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen esteettömyys sekä kielellinen saavutettavuus.”

 Avainlippu-tunnus on Suomessa hyvin tunnettu. Suomalaisen työn liiton tutkimuksen mukaan lähes kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Avainlippu vaikuttaa merkin tuntevista 68 prosentilla ostopäätöksiin positiivisesti. Avainlippu on myös kaikista vastuullisuus- ja kotimaisuustunnuksista eniten ostamiseen motivoiva (74 %).


Nina Pohjoiskoski, Suomalaisen työn liiton asiakkuuspäällikkö, toteaa: 

Kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun avulla yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. Peräti 94 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä.”

 

Lisätietoja:

Henna Sillanpää, toimitusjohtaja, Kommunikaatio ILO Oy, henna@kommunikaatioilo.fi, 040 542 0583

Nina Pohjoiskoski, asiakkuuspäällikkö, Suomalaisen työn liitto, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi, 050 344 6048

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille, Suomessa tuotetuille palveluille sekä kotimaisille verkkokaupoille. www.avainlippu.fi

Suomalaisen työn liiton päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi  

Uusimmat Blogi­kirjoitukset