Vuorovaikutus on sydämessä – Kokemuksia Kommunikaatio ILO:n työntekijältä

Syksyllä 2022 aloitin harjoittelun Kommunikaatio ILO:lla. En ollut koskaan aikaisemmin käynyt Kokkolassa, joten paikka oli minulle täysin uusi, mikä lisäsi jännitystä uudessa harjoittelupaikassa aloittamiseen. Aiemmin olin työskennellyt ja suorittanut harjoitteluja paikoissa, joissa oli konkreettinen työpaikka tai toimisto. Henna sen sijaan työskentelee kotoa käsin ja tapaa usein asiakkaita heidän omassa ympäristössään, kuten heidän kodeissaan. Minulle oli siis aivan uusi kokemus mennä tuntemattoman henkilön kotiin Keski-Pohjanmaalle. Kun seisoin rappusilla odottaen oven avautumista, mietin itsekseni, ”mitähän minua odottaa.”

Viime vuoden puolella sitten aloitin työt Kommunikaatio ILO:lla Vilo-vuorovaikutuspassin merkeissä. Työtehtäviini kuuluu asiakkaiden kanssa keskusteleminen, sosiaalisen median päivittäminen ja ideoiden vaihtaminen Vilo-vuorovaikutuspassista erilaisten kokoonpanojen kesken. Tämä työ on tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita, joissa vaaditaan sopeutumista nopeasti muuttuviin tilanteisiin, ja samalla se on antanut minulle tilaisuuden hyödyntää luovuuttani.

Työskennellessämme Hennan kanssa saimme tietää tulevasta ”Vuoden erityinen
yrittäjä” -kilpailusta, jossa palkitaan yrityksiä, jotka edistävät esteettömyyttä ja saavutettavuutta (Nordea 2024). Päätin heti ottaa yhteyttä, koska tiesin yrityksen, joka tekee kovasti töitä vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioimiseksi. Tämä yritys ja sen perustaja ovat kehittäneet sovelluksen, jonka avulla ihmiset, joilla on haasteita kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa, voivat tulla kuulluiksi. Kyseessä on tietenkin Kommunikaatio ILO ja Henna Sillanpää.

Viestissäni korostin myös kielellisen saavutettavuuden merkitystä, jotta se ei unohtuisi esteettömyyttä ja saavutettavuutta käsiteltäessä. Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi riippumatta heidän kielellisistä taidoistaan tai mahdollisista kommunikaatiohaasteistaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi selkokielen käyttämisen, tulkkipalvelut ja kommunikointivälineiden tarjoamisen, jotka mahdollistavat sujuvan vuorovaikutuksen kaikille. On tärkeää, että kaikki voivat osallistua ja kommunikoida tasavertaisesti, mikä on olennainen osa esteetöntä ja saavutettavaa yhteiskuntaa. (Raami Oy.)

Jaan tämän tekstin ja kokemuksen, koska haluan juhlistaa Kommunikaatio ILO:n hienoa saavutusta päästä kolmen parhaan joukkoon edellä mainitussa kilpailussa. Tämä yritys on tarjonnut minulle ja muille työmahdollisuuksia. Yritys, joka aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta ja vammaisten henkilöiden oikeuksia omalla panoksellaan Suomessa. Erityisesti haluan kiittää ja juhlistaa kaikista tärkeintä henkilöä, joka on luonut Kommunikaatio ILO:n eli yrittäjää Henna Sillanpäätä. Kun minulle avattiin ovi 2022 Kokkolassa ensimmäisenä harjoittelupäivänäni, minua tervehti lämmin ilmapiiri ja ystävälliset kasvot, jotka tekivät heti selväksi, että olin saapunut paikkaan, jossa ihmisten välinen vuorovaikutus on sydämessä.

Kirjoittanut

Heidi Kortelainen, Kommunikaatio ILO

Lähteet:
Raami Oy. Selkokieltä ja käännöksiä – mitä tarkoittaa kielellinen saavutettavuus? Viitattu 28.05.2024. https://raamioy.fi/mita-tarkoittaa-kielellinen-saavutettavuus/


Nordea 2024. Vuoden erityinen yrittäjä – rakennetaan yhdessä yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Viitattu 28.05.2024. https://www.nordea.com/fi/tietoa-meista/vuoden-erityinen-yrittaja


Uusimmat Blogi­kirjoitukset

Onnistunut hetki

Mitä sinä näet yllä olevassa kuvassa? Minä näen kaksi ihmistä, jotka löysivät yhteisymmärryksen. Minä näen iloa siitä, että minä ymmärsin

Lue lisää »

Vuorovaikutushetki

Hetki, kun olemme vuorovaikutuksessa toisen kanssa voi olla lyhyt ja nopeasti ohimenevä. Se voi olla kohtaaminen kaupan kassalla tai kuulumisten

Lue lisää »