Vuorovaikutushetki

Hetki, kun olemme vuorovaikutuksessa toisen kanssa voi olla lyhyt ja nopeasti ohimenevä. Se voi olla kohtaaminen kaupan kassalla tai kuulumisten vaihto tutun kanssa. Se voi olla tehtävään ohjaaminen oppitunnilla tai piirtäminen yhdessä päiväkodissa.   Silti pienessäkin hetkessä voi saada tunteen siitä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.  Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttaa kummankin henkilön oleminen siinä tilanteessa. Vuorovaikutus on […]