Vuorovaikutushetki

Hetki, kun olemme vuorovaikutuksessa toisen kanssa voi olla lyhyt ja nopeasti ohimenevä. Se voi olla kohtaaminen kaupan kassalla tai kuulumisten vaihto tutun kanssa. Se voi olla tehtävään ohjaaminen oppitunnilla tai piirtäminen yhdessä päiväkodissa.  

Silti pienessäkin hetkessä voi saada tunteen siitä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. 

Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttaa kummankin henkilön oleminen siinä tilanteessa. Vuorovaikutus on yhdessä tekemistä, olemista ja kokemista, ja se sisältää sekä viestin välittämistä, että vastaanottamista. Siihen liittyy myös kuuntelemista ja reagoimista toisen viesteihin.

Monen asian tekeminen yhtä aikaa sekä kiire vaikuttavat siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Tärkein kuulluksi tulemisen ja vuorovaikutuksen onnistumisen mahdollistava tekijä on pysähtyminen.

Pysähtyminen kuuntelemaan toista. Pysähtyminen näkemään toinen. Pysähtyminen yhteiselle hetkelle, jotta ilmaiseminen onnistuu.

Koskaan ei tiedä, kuinka tärkeä se pienikin kohtaaminen toiselle on. Emme voi myöskään koskaan tietää toisen ajatuksia, ellemme kuuntele ja pysähdy yhteiseen hetkeen. Joten anna aikaa vuorovaikutukselle ja pysähdy yhteisiin hetkiin. Sen lisäksi, että kuuntelet, katso, jotta voit vielä myös nähdä, mitä toinen ilmaisee. Sillä ilmaiseminen ei ole pelkästään sanoja, vaan se on myös eleitä, ilmeitä, äänensävyjä ja toimintaa.

Kirjoittaja

Henna Sillanpää, Kommunikaatio ILO Oy    

Uusimmat Blogi­kirjoitukset