Mitä sitten, jos emme voi kommunikoida enää pelkästään puheella?

Elämä voi tuoda meille mukanaan tapahtumia, jotka vaikuttavat suuntaamme ja siihen, mikä meille on merkityksellistä. Minulle yksi näistä merkittävistä hetkistä tapahtui yläasteen aikoina, kun perheenjäseneni sairastui ALS-tautiin. ALS on motoneuronisairaus, joka vaikuttaa kehon lihaksiin ja motoriseen toimintaan. Se rappeuttaa liikehermoja, ja yksi sen monista haasteista on puheen tuottamisen vaikeus, sillä suun lihakset heikkenevät vähitellen. Tämä […]

Onnistunut hetki

Mitä sinä näet yllä olevassa kuvassa? Minä näen kaksi ihmistä, jotka löysivät yhteisymmärryksen. Minä näen iloa siitä, että minä ymmärsin henkilön viestin. Hänen iloa ja onnea siitä, että hän tuli ymmärretyksi. Tämä pieni onnistumisen ja ilon hetki olisi luultavasti unohtunut minulta, jos minulla ei olisi ollut tästä hetkestä videota ja sitä kautta tätä ihanaa pysäytyskuvaa. […]

Vuorovaikutushetki

Hetki, kun olemme vuorovaikutuksessa toisen kanssa voi olla lyhyt ja nopeasti ohimenevä. Se voi olla kohtaaminen kaupan kassalla tai kuulumisten vaihto tutun kanssa. Se voi olla tehtävään ohjaaminen oppitunnilla tai piirtäminen yhdessä päiväkodissa.   Silti pienessäkin hetkessä voi saada tunteen siitä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.  Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttaa kummankin henkilön oleminen siinä tilanteessa. Vuorovaikutus on […]